i
 • Monday

  closed

 • Tuesday

  9am - 9pm

 • Wednesday

  9am - 9pm

 • Thursday

  9am - 9pm

 • Friday

  9am - 9pm

 • Saturday

  10AM - 8PM

 • Sunday

  Closed

Privatumo politika

 Privatumo politika

Ši privatumo politika nusako Vartojo pateiktų ir įvedamų mobiliojoje programėlėje „Buržua“ Asmens duomenų apsaugą, kaupimą, tvarkymą Vartotojo naudojimosi programėle metu bei rezervuojant programėlėje išvardintas paslaugas.

Mobiliosios programėlės Vartotojai su Privatumo politika gali susipažinti paslaugų rezervavimo arba naršymo programėlėje metu.

Vartotojas, naudodamasis Mobiliąja programėle, suvokia ir sutinka, kad Mobilioji programėlė renka šiuos duomenis kartu su žemiau išvardintais duomenų rinkimo tikslais:  

 • Telefonas, Vardas, El. paštas rezervacijos metu – kontaktui dėl paslaugos įvykdymo, perkėlimo, atsiliepimų gavimui;
 • Facebook socialinis įskiepis paslaugos rezervacijos arba kontaktinės formos užpildymo metu – kontaktui dėl paslaugos įvykdymo, lengvesnio duomenų užpildymo Vartotojui.

  • Visi aukščiau išvardinti duomenys yra kaupiami ir tvarkomi kiekvieno kontakto, rezervacijos metu tik Vartotojui pageidaujant pateikti tokią informaciją. 

  • Mobilioji programėlė netikrina Vartotojo pateiktos informacijos teisingumo ir autentiškumo.

  • Esant Vartotojo pageidavimui, Mobiliosios programėlės administratoriaus turimi duomenys apie Vartotoją ir jo kontaktinė informacija gali būti nedelsiant pašalinta. Prašymus teikti el. paštu: info@burzua.lt arba UAB Rojumis įmonės kontaktais.

  • Mobiliosios programėlės administratorius Vartotojui naudojantis Mobiliąja programėle ir atlikus paslaugos rezervaciją gaus šiuos duomenis:
 • Telefono numerį – bus naudojamas kontaktui dėl paslaugos suteikimo ir Buržua grožio salono rinkodaros tikslais
 • El. paštą – bus naudojamas kontaktui dėl paslaugos suteikimo, rezervacijos patvirtinimo ir rinkodaros tikslais
 • Facebook socialinio tinklo el. pašto adresą – naudojamas atliktos rezervacijos įvykdymui arba kontaktui per Facebook paskyrą ar Facebook Messenger aplikaciją.
 • Vardas – naudojamas kontaktinei informacijai papildyti, kreipiniui į Vartotoją, rezervavusį paslaugą. 

Ši Privatumo politika yra taikoma visais atvejais, kai Vartotojas naudojasi Mobiliąja programėle ir į bet kokią Mobiliojoje programėlėje esančią formą įveda savo asmeninius, kontaktinius duomenis ir/arba patvirtina minėtų duomenų pateikimą Mobiliosios programėlės administratoriui. 

Mobiliosios programėlės administratorius pabrėžia, jog neperduoda ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens teikiamų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau išvardintais atvejais:  

 • Jei yra duotas Vartotojo sutikimas arba pateiktas prašymas
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus  
 • Naudodamasis Mobiliąja programėle Vartotojas supranta, kad Asmens duomenys, išskyrus „slapukus“, yra gaunami tik jam savo noru ir laisva valia pildant kontaktinę formą arba rezervuojant paslaugą.  
 • Buržua grožio salono valdytojas patvirtina, kad gauti Asmens duomenys niekada nėra perduodami trečiosioms šalims, o tik informuoti Vartotoją ir Buržua rinkodaros tikslais.


Tvarkant Privatumo politikoje minimus duomenis Vartotojas bet kada gali kreiptis su prašymas kontaktiniu el. paštu info@burzua.lt arba įmonės UAB Rojumis rekvizitais

                                                           Taisyklės 

Šios Taisyklės nusako Mobiliosios programėlės Vartotojo atliekamus veiksmus, kurių metu mobiliosios programėlės pagalba išsiunčiama užklausa Buržua grožio salono (Valdytojas UAB Rojumis, įmonės kodas: 125355686) administratoriui.

1. Naudodamasis mobiliąją programėlę Vartotojas turi galimybę pasirinkti norimą užsakyti paslaugą, jos atlikimo laiką (pradžią) bei specialistą, kuris atliks paslaugą atvykus į fizinę grožio salono veikimo vietą.

2. Vartotojas, įrašęs savo kontaktinius duomenis, kurie yra tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, pateikia užklausą, į kurią gauna atsakymą, patvirtinantį arba paneigiantį norimą užsakyti paslaugą.

3. Mobiliosios programėlės ir rezervacinės sistemos pagalba Vartotojas neperka grožio paslaugos, neatlieka atsiskaitymo už ją į avansu, o rezervuoja laiką ir paslaugą bei specialistą grožio paslaugos atlikimui, atvykus į Buržua grožio salono fizinę veikimo vietą.

4. Išsiuntus užklausą ir/arba gavus patvirtinimą apie rezervacijos įvykdymą, Vartotojas ir Buržua grožio salono administratorius nesudaro sutarties ar kitokia teisine forma nepatvirtina susitarimo, kuris sukurtų paslaugos Pirkimo-Pardavimo santykius tarp abiejų šalių.